Aj s prispením VšZP sa seniori učili ako lepšie porozumieť svojmu zdraviu

Poistenci VšZP

Vďaka modernej medicíne žijeme dlhšie ako naši rodičia a starí rodičia. Práve rastúci počet ľudí vo vysokom veku posúva do popredia otázku kvality života, ktorú v rozhodujúcej miere ovplyvňuje zdravie.

Ako sa starať o zdravie vo vyššom a vysokom veku, aby sme čo najdlhšie zostali aktívni? Najmä o tejto téme boli Dni zdravia pre seniorov na vidieku 2017. Na podujatí spolupracovala aj VšZP, ktorá dlhodobo rôznymi aktivitami podporuje prevenciu v každom veku ako najúčinnejší spôsob ochrany pred vážnymi ochoreniami.

Dni zdravia pre seniorov na vidieku 2017 sa uskutočnili vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Záujemcom poskytli cenné rady a informácie o význame zdravého životného štýlu v prevencii rizikových faktorov civilizačných ochorení. Výjazdové poradne regionálnych úradov verejného zdravotníctva v 34 obciach navštívilo vyše 500 záujemcov, najviac vo veku 50 – 88 rokov. Podujatie potvrdilo, že starostlivosť o zdravie leží na srdci viac ženám ako mužom.

počet seniorov za volantom

Do poradní ich prišlo až 77 %. Ukázalo sa, že veľkým problémom mužov i žien vo vyššom a vysokom veku je ich hmotnosť. Nadváhu zaznamenali u takmer 45 % návštevníkov poradní a obezitou trpela skoro až 1/3 z nich. Vyše 33 %  účastníkov Dní zdravia seniorov na vidieku 2017 malo  hypertenziu I. stupňa, 15 % hypertenziu II. stupňa a u viac ako 4 % návštevníkov sa preukázala hypertenzia v pásme III. typu.

Normálne hodnoty cholesterolu namerali necelej polovici účastníkov dní zdravia (vyše 48 %). Dobrou správou je, že až 92 % z tých, ktorí sa prišli poradiť, ako zdravo žiť vo vyššom a vysokom veku, boli nefajčiari.

Podujatie Dni zdravia pre seniorov na vidieku 2017 sa stretlo s najväčším ohlasom v Nitrianskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. VšZP pripravila pre účastníkov stručný prehľad zdravia v číslach. Poznanie zdravých čísel a ich porovnanie s číslami vášho zdravia môže byť návodom, na čo by ste sa mali ako prvé v starostlivosti o svoje zdravie zamerať.