Ako si zabezpečiť slušný dôchodok?

zapisovať si výdavky

Aby sme si zabezpečili slušný dôchodok a mali sa v starobe čo najlepšie, je dôležité myslieť na dôchodkové sporenie a začať šetriť čím skôr, ideálne v II. aj III. pilieri súčasne. Dlhodobé pravidelné sporenie netreba podceňovať, rovnako ani výber dôchodkovej spoločnosti či investičnej stratégie.

Cieľom investičnej stratégie dôchodkových fondov je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Fondy, do ktorých chceme investovať peniaze si pritom vyberáme najmä podľa vzťahu k riziku a podľa veku, ktorý nám ostáva do penzie.

Svoj vzťah k riziku, čiže investičný profil si môžeme ľahko preveriť aj vďaka tzv. investičným barometrom, ktoré nájdeme i na webových stránkach jednotlivých dôchodkových spoločností. Treba mať na pamäti, že rizikovejšie (resp. akciové) fondy môžu úspory klienta navýšiť, hoci je tu väčšie riziko straty, no pri dlhodobom horizonte ide skôr o zisky.

Naopak ľudia, ktorí neradi riskujú, by mali investovať do konzervatívnejších/garantovaných dôchodkových fondov, kde sú zisky minimálne až nulové. Klient má však istotu, že to, čo si mesačne vloží na účet mu tam ostane.

Ak ide o vek ako kritérium voľby fondu, všeobecne platí, že tie rizikovejšie sú vhodnejšie pre mladších. Čím je klient bližšie k dôchodkovému veku, tým by mal byť opatrnejší. Napokon, dôchodkové správcovské spoločnosti sú zo zákona povinné od 52. rokov klienta, postupne presúvať majetok každého klienta do garantovaného fondu, aby boli jeho nasporené financie chránené.

Na trhu sú k dispozícii rôzne typy dôchodkových fondov, v ktorých si môžeme sporiť, aby sme si zabezpečili dostatočný dôchodok. Pokiaľ ide o dôchodkové fondy v II. pilieri, náš trh v súčasnosti ponúka väčšinou 4 typy fondov (dlhopisový, indexový, akciový alebo zmiešaný), kde majetok môžu tvoriť peňažné, dlhopisové alebo akciové investície v závislosti od druhu fondu a akcií. Sporiť v II. pilieri si pritom môžu len ľudia do 35 rokov. Oplatí sa teda vstúpiť každému, kto spĺňa tento vekový limit a platí: čím skôr, tým lepšie.

Slovenské doplnkové dôchodkové spoločnosti (III. pilier) ponúka príspevkové fondy s rôznou mierou rizika – od konzervatívnych po akciové. NN Tatry – Sympatia však od 1. júla 2018 obohatila svoje portfólio fondov DDS o nový, momentálne najrizikovejší na trhu doplnkového dôchodkového sporenia – Indexový príspevkový doplnkový dôchodkový fond. Ako prvá a jediná na Slovensku tak portfólio zložené takto: Konzervatívny, Vyvážený, Rastový a Indexový.

Nový Indexový fond v III. pilieri od NN je určený najmä pre mladých klientov s menšou averziou voči riziku. Cieľom investičnej stratégie fondu bude dosiahnuť nadpriemerné výnosy v dlhodobom horizonte. Indexový fond ako jediný na trhu je akciový so zameraním na svetové akcie reprezentované indexom MSCI World.

Vysoký podiel akciových investícií v jeho portfóliu môže znamenať možnosť vysokých ziskov, ale i výrazne vyššiu kolísavosť hodnoty v prípade poklesov na akciových trhoch. Akciové investície môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu. Majetok Indexového fondu je široko diverzifikovaný a je investovaný primárne do hlavných regiónov ako USA (50 %), Európska únia (30 %), Japonsko (10 %) a Rozvíjajúce sa trhy (10 %).

Najväčšiu váhu majú pritom americké akcie 500 najväčších spoločností v USA s najdlhšou históriu, najväčšou kapitalizáciu na svete a najlepšou výkonnosť pri zohľadnení rizikovosti.

príspevok na sociálnu službu

Idea Indexového príspevkového doplnkového dôchodkového fondu prišla priamo od našich klientov. Indexový fond je vhodnou voľbou najmä pre mladých ľudí, ktorí očakávajú nadpriemerné zhodnotenie úspor, ochotní akceptovať zvýšené riziko a majú povedomie o fungovaní finančných trhov. Inšpiroval nás tiež úspech indexového fondu v II. pilieri, ktorý sa teší veľkej obľube,“

vysvetľuje zmysel a význam nového fondu generálny riaditeľ NN Tatry – Sympatia Peter Brudňák.

NN ponúka klientom široké portfólio fondov, z ktorých si každý vyberie ten pravý podľa svojho investičného profilu. V ponuke má zastúpené fondy od konzervatívneho, ktorý je v súčasnosti najkonzervatívnejší na poli DDS, až po nový Indexový fond, čo je momentálne najrizikovejší na celom trhu DDS.

Sporitelia si pritom môžu sporiť súčasne vo viacerých fondoch. Každý sporiteľ v II. pilieri môže naraz sporiť max.2 dôchodkových fondoch v III. pilieri v ľubovoľnom počte fondov. V čase ich môžu meniť podľa diania na finančných trhoch alebo vlastnej potreby.

Prečo myslieť na dôchodok už teraz?

Dôchodkového veku sa dožije približne 90 % žien a necelých 80 % mužov.
Očakávaná dĺžka života (pri narodení) sa však zvyšuje zo 73 rokov v r. 2000 na 77 rokov v r2015.

Stredná hodnota veku obyvateľov SR je približne 40 rokov. Do dôchodku pôjdu ako 64 65roční a prežijú v ňom priemerne ďalších 15 rokov – to znamená, že v ňom strávia takmer 1/5 zo svojho života.

Výška dôchodku zo štátu (I. pilier) bude nedostatočná. Spotrebitelia po odchode do penzie zažijú spotrebný šok, keďže ich príjem klesne na úroveň 50 % príjmu, čo poberali v produktívnom veku.

Čím skôr začnete využívať v dostatočnej miere všetky možnosti sporenia na dôchodok (II. aj III. pilier), tým vyšší bude dôchodok.

Ako si zabezpečiť dostatočný dôchodok?

Sporte si vo výške aspoň 30% vášho hrubého príjmu.

Sporením v I. pilieri – ak vám postačí dôchodok do výšky 50 % vášho súčasného príjmu, nie je potrebné robiť nič. Stačí, ak si naďalej budete odvádzať povinné dôchodkové poistenie vo výške 18 % vašej hrubej mzdy do Sociálnej poisťovne.

Sporením v II. pilieri – ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť, že výška vášho dôchodku presiahne 50 % súčasného príjmu, začnite si sporiť v niektorom z dôchodkových fondov v II. pilieri. Z vašej hrubej mzdy si budete odvádzať naďalej 18 %, ako pri sporení výlučne v I. pilieri. Rozdiel bude v tom, že 4,5 % z vašej hrubej mzdy nepôjde do Sociálnej poisťovne, ale na váš osobný dôchodkový účet, ktorý sa bude pravidelne zhodnocovať. Šance na lepší dôchodok zvýšite, ak do II. piliera vstúpite čím skôr a zvolíte si fond, ktorý má potenciál dosiahnuť vyššie zhodnotenie vašich dôchodkových úspor.

Sporením v III. pilieri – ak chcete dosiahnuť dôchodok vo výške aspoň 70 % vášho príjmu, je potrebné si sporiť na úrovni aspoň 30 % vášho hrubého príjmu. Na výber napríklad nasledovné možnosti:

Doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 6 % hrubej mzdy. Napríklad:

  • Príspevok zamestnávateľa vo výške 3 % vašej hrubej mzdy.
  • Príspevok zamestnanca vo výške 3 % hrubej mzdy.
  •  Životné poistenie, podielové fondy, sporiace účty vo výške 6 % vašej hrubej mzdy.