Atraktivita II. piliera stúpa, čo spôsobuje tento trend?

Druhý dôchodkový pilier

Druhý dôchodkový pilier bol v minulosti terčom štátnych zásahov, ktoré mnohých sporiteľov sklamali či odradili. V súčasnosti však atraktivita II. piliera stúpa. Celkový počet sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri vzrástol podľa údajov ADSS medziročne (06/2018 – 06/2019) o 73 389 sporiteľov.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo narastá počet sporiteľov do II. piliera je fakt, že za posledné roky stúplo medzi Slovákmi finančné povedomie,“

hovorí Martin Višňovský, člen predstavenstva NN DSS a člen Predsedníctva Asociácie DSS.

Prispieva k tomu i väčšia medializácia témy finančného zabezpečenia do budúcnosti s ohľadom na starnutie obyvateľstva. Samotné DSS sa tiež snažia prispievať k finančnému vzdelávaniu obyvateľstva formou rôznych projektov. Slováci v produktívnom veku (priemerný vek sporiteľa je v súčasnosti 40 rokov) si začali viac uvedomovať, že sa nemôžu spoliehať len na dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Uvedomujú si, že výšku dôchodku majú vo vlastných rukách a finančné zabezpečenie na penziu majú možnosť pozitívne ovplyvniť dlhodobým sporením v II., ako aj III. dôchodkovom pilieri. Môžeme teda povedať, že pocit zodpovednosti za vlastný budúci dôchodok u ľudí postupne narastá, hoci veľká skupina Slovákov sa stále spolieha len na štát,“

dodáva M. Višňovský.

Potrebu viacpilierového sporenia na dôchodok si uvedomuje aj súčasná vláda a v minulosti prijala zákon, podľa ktorého sa príspevok (odvod) do II. piliera každoročne zvyšuje o 0,25 % z vymeriavacieho základu klienta. V súčasnosti dosahuje príspevok (odvod) do II. piliera 4,75 % a bude rásť až do výšky 6 %, čo dosiahne v roku 2024.

Benefity sporenia v II. pilieri

Je pozitívne, že stále viac mladých ľudí do 35 rokov, čo je horná hranica vstupu do II. piliera, začína myslieť na také veci, ako je dôchodkové zabezpečenie.

Dnešný mladý človek nemá žiadny dôvod premýšľať, či do II. piliera vstúpiť alebo nevstúpiť. Určite doň vstúpiť má, pretože ponúka množstvo výhod,“

konštatuje Višňovský.

Hlavné výhody II. piliera:

  • Rozdelenie rizika medzi dva piliere – I. (Sociálna poisťovňa) a II. pilier (DSS).
  • Finančné prostriedky nasporené v II. dôchodkovom pilieri na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa sa môžu zhodnocovať v závislosti od výberu dôchodkového fondu.
  • II. pilier dáva možnosť sporenie zvýšiť o dobrovoľné príspevky v neobmedzenej výške.
  • V prípade nepriaznivého demografického vývoja môFtreže sporiteľ v dôchodkovom veku dostávať z II. piliera vyššiu dávku, ako z I. piliera od Sociálnej poisťovne.
  • V prípade úmrtia sporiteľa sa úspory v II. pilieri dedia podľa občianskeho zákonníka alebo pripadnú oprávnenej osobe určenej v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade I. piliera získava financie štát.

dôležitosť sporenia na dôchodok

Dôležitosť voľby typu dôchodkového fondu

Pre budúcu výšku úspor v II. pilieri je pre sporiteľa veľmi dôležitý aj výber vhodného typu fondu. V súčasnosti je takmer 80 % sporiteľov v tzv. garantovaných fondoch, čo spôsobil precedens z minulosti, keď vláda SR svojím rozhodnutím spôsobila odchod ľudí z akciových fondov do garantovaných, a tie prakticky nezarábajú.

V poslednom období je však citeľné, že noví sporitelia už poctivo zvažujú výber fondu podľa toho, či viac preferujú stabilitu garantovaného fondu s minimálnym výnosom alebo chcú svoje úspory zhodnocovať.

Pre zabezpečenie dôchodku v dostatočnej výške je pre mnohých vhodné mať aj doplnkové dôchodkové sporenie, teda III. pilier. Jeho výhodou je, že ide o dobrovoľné sporenie na súkromný účet sporiteľa, na ktoré môže navyše prispievať sporiteľovi aj zamestnávateľ v rámci zamestnaneckého benefitu, pokiaľ taký poskytuje.

Financie z III. piliera je pritom možné čerpať min. po 10 rokoch od uzatvorenia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení, resp. vstupom do dôchodku. Toto opatrenie bolo zavedené najmä preto, aby sporitelia nepoužili financie z III. piliera na iné, sekundárne účely. Finančné prostriedky z III. piliera majú primárne slúžiť na finančné zabezpečenie života na penzii a pokrytie výdavkov v dôchodkovom veku sporiteľa. Navyše, financie z III. pilieri sú predmetom dedičstva podľa občianskeho zákonníka alebo ich dedí oprávnená osoba označená v zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení,“

hovorí Daniela Tomášková, hovorkyňa NN TatrySympatia a NN DSS.