Dôchodkové fondy

Dôchodkové fondy:

  • Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.
  • Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s.
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný d. f. 08.12.2016
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f.
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.
  • Dynamika – Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.
  • Harmónia – Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

dôchodkové fondy