Dôchodok plánujte a postavte ho na viacpilierovom systéme zabezpečenia

sporenie na dôchodok

Keď má človek 25 rokov, nie vždy myslí na dôchodok. Je to prirodzené, pretože ide o relatívne vzdialenú budúcnosť. Avšak, ako sa hovorí, pripraveným šťastie praje. Odchod na dôchodok je obrovskou zmenou z pohľadu trávenia času a, samozrejme, mesačného príjmu.

Ak nechceme ostať svojim deťom na krku, a zároveň si chceme vychutnať voľný čas na penzii, je vhodné dôchodkové zabezpečenie plánovať a sporiť si naň dlhodobo. Dôchodkové sporenia sú totiž behom na dlhú trať a všeobecne sa neodporúča spoliehať iba na štátom garantované dávky.

„Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku nebude štát v budúcnosti schopný zabezpečiť primerané dôchodky z I. piliera. Uvedomuje si to i slovenská vláda, ktorá okrem vstupu do II. piliera, podporuje aj dobrovoľné dôchodkové sporenie v III. pilieri,“

hovorí Martin Višňovský, člen predstavenstva NN dôchodkových spoločností a prezident Asociácie DDS.

životné minimum

 

„Sporením vo všetkých dôchodkových pilieroch získava budúci penzista možnosť vyskladať si dôchodok z viacerých zdrojov a znížiť tak mieru nízkeho dôchodku, pokiaľ by sa spoliehal len na I. pilier,“

dodáva.

Na Slovensku funguje od roku 2004 trojpilierový systém dôchodkového zabezpečenia a v súčasnosti sa čoraz viac hovorí už aj o IV. pilieri ako o možnosti sporenia si na dôchodok. Ako to funguje? Ak ste zamestnaný, váš zamestnávateľ za vás odvádza povinné odvody na starobné poistenie do Sociálnej poisťovne, teda do I. piliera, a to vo výške 18 % z vymeriavacieho základu.

Časť týchto odvodov – 13,25 % ostáva v Sociálnej poisťovni, ktorá s nimi hospodári pri vyplácaní aktuálnych i budúcich dôchodkov, teda aj toho vášho. No pre zabezpečenie primeraného dôchodkou je určite vhodné využiť aj možnosti ďalších dôchodkových pilierov.

Ak sa rozhodnete pre sporenie v II. pilieri, 4,75 % vašich povinných odvodov putuje z I. do II. piliera. Tým je váš súkromný účet v tej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou ste podpísali zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Pozitívom je, že príspevok do II. piliera sa má postupne každý rok zvyšovať o 0,25 % až na úroveň 6 % od 1. 1. 2024.**

Nespornou výhodou II. piliera je dediteľnosť vašich úspor podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa mena oprávnenej osoby uvedenej v účastníckej zmluve. Vstúpiť do II. piliera môže každý do veku 35 rokov. Ako správcu svojich úspor v II. pilieri si môžete vybrať niektorú zo súčasných piatich slovenských DSS (pozn. NN DSS a Aegon DSS sa k 1. 11. 2019 zlúčili pod značku NN).

Výška budúceho dôchodku z II. piliera pritom závisí od viacerých faktorov. Jedným z najdôležitejších faktorov je dĺžka sporenia. Čím skôr do II. piliera vstúpite, tým viac financií môžete nasporiť. Veľkou výhodou je tiež možnosť zhodnocovania úspor v dôchodkových fondoch.

Ďalší dôležitý faktor ovplyvňujúci výšku vašich úspor v II. pilieri je teda typ fondu, ktorý si zvolíte. Každá DSS disponuje iným portfóliom fondov. Napríklad NN DSS ponúka ako jediná na slovenkom trhu až 5 dôchodkových fondov – dlhopisový garantovaný Solid, zmiešaný negarantovaný Harmónia, akciový negarantovaný Dynamika, dva indexové Index Euro a Index Global.

Všeobecne pritom platí, že v garantovaných fondoch sa vaše úspory zhodnocujú menej a v negarantovaných (rizikových) dosiahnete vyššie zhodnotenie. Ak vám pri vstupe do II. piliera zostáva do dôchodku povedzme 35 rokov, odporúča sa vybrať si rizikovejší fond, ktorý predpokladá vyššie zhodnotenie úspor.

Ak sa rozhodnete prilepšiť si na dôchodok aj úsporami zo súkromných zdrojov, k dispozícii je III. dôchodkový pilier, t.j. dobrovoľná forma dôchodkového sporenia v niektorej z doplnkových dôchodkových spoločností. Keďže ide o dlhodobé sporenie, aj tu platí, že výšku úspor na dôchodok najviac ovplyvňuje dĺžka sporenia a typ fondu, v ktorom zhodnocujete svoje vklady.

Tretí pilier má navyše výhodu v tom, že vám doň môže prispievať aj váš zamestnávateľ. „Možnosť dobrovoľného príspevku zamestnávateľa do III. piliera na Slovensku využívajú ako zamestnanecký benefit najmä väčšie spoločnosti zamestnávajúce 250 a viac ľudí – v nich je počet sporiteľov v III. pilieri až okolo 80 %. Vo firmách s 10 až 50 zamestnancami sa pomer účastníkov v III. pilieri pohybuje okolo 21 %,“ konštatuje M. Višňovský.

Ak sa rozhodnete pre sporenie v III. pilieri, určite je dobré nesiahať na úspory predčasne a naozaj ich využiť za účelom zvýšenia príjmu na dôchodku. Možnosť začať si sporiť v III. pilieri má každý Slovák bez obmedzenia veku.

V poslednej dobe sa čoraz viac skloňuje IV. dôchodkový pilier, ktorý predstavuje nadstavbu k existujúcemu dôchodkovému systému. Ide o dlhodobé sporenie prostredníctvom rôznych foriem investovania s cieľom použiť takto vytvorené finančné zdroje na zabezpečenie sa na dôchodok.

Svoj IV. pilier si však môžete vytvoriť z akéhokoľvek finančného produktu, ktorý je vhodný ako investícia. Dobrým príkladom je napr. investičné životné poistenie, ktoré ponúka optimálnu poistnú ochranu v rôznych životných situáciách, a zároveň možnosť vytvoriť si finančnú rezervu.

V takomto prípade je však potrebné zosúladiť ukončenie poistenia s dobou odchodu do dôchodku.