Exekučná amnestia od Dôvery

exekučná amnestia

Exekučná amnestia od Dôvery. Týka sa tých amnestií, ktoré Dôvera podala na vymáhanie do 31. decembra 2015 a pri ktorých je zostatok dlhu 100 a viac eur.

Netreba o ňu žiadať, stačí, ak dlžník zaplatí len 50 percent istiny (teda polovicu samotného dlhu na zdravotnom poistení z týchto exekúcií) najneskôr do 31. decembra 2017.

Dlžník sa po úhrade spomínanej sumy nemusí viac o nič starať, celú komunikáciu s exekútormi preberá na seba Dôvera

Tá za dlžníka zaplatí aj trovy exekúcie. Dlžník následne dostane doklad – uznesenie príslušného okresného súdu o zastavení exekúcie.

A ak nemá iné dlhy na verejnom zdravotnom poistení, opäť má nárok na úhradu všetkej zdravotnej starostlivosti, vrátane plánovaných zákrokov v nemocnici či kúpeľnej liečby.

„Ak vieme z ťažko vymožiteľných pohľadávok získať do systému aspoň časť finančných prostriedkov, je to pre pacientov dobrá správa. Podobne ako pri úrokovej amnestii všetky peniaze získané exekučnou amnestiou použijeme na úhradu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie našich služieb pre všetkých poistencov,“

vysvetlil dôvody ústretového kroku voči dlžníkom Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

zdravotná poisťovňa dôvera

„Tí dlžníci, ktorí sa zbavia všetkých exekúcií, získajú nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti a s tým aj motiváciu opäť pravidelne platiť poistné tak, aby o tento nárok neprišli. Aj týmto spôsobom sa im snažíme pomôcť. Lebo ľudia zaťažení exekúciami často žijú v bludnom kruhu dlhov, z ktorého sami nedokážu vyjsť von.“

Akú sumu majú dlžníci zaplatiť Dôvere, aby sa na nich vzťahovala amnestia, sa dozvedia z listu, ktorý im Dôvera postupne rozosiela spolu s podrobným vysvetlením, ako postupovať.

Všetky informácie majú dostupné aj vo svojej Elektronickej pobočke, kde môžu svoj dlh aj priamo zaplatiť. V prípade otázok môžu dlžníci kontaktovať Dôveru e-mailom na adrese dlhy@dovera.sk alebo na Zákazníckej linke 0850 850 850.