O svoje dôchodkové úspory sa príliš nestaráme

dôchodkové úspory

Vybrať optimálnu investičnú stratégiu pomôže investično-rizikový dotazník, presunúť svoje úspory môžete telefonicky či online. Do konca januára dostal každý sporiteľ v 2. pilieri výpis od svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti o stave na svojom dôchodkovom účte. Výpis obsahuje prehľad o výške úspor, ich zhodnotení aj poplatkoch za správu.

Kľúčovou informáciou je najmä rozdelenie prostriedkov v jednotlivých fondoch, teda samotná investičná stratégia, ktorá má na zhodnotenie našich úspor zásadný vplyv. O svoje úspory sa nestaráme Väčšina sporiteľov sa o rozloženie svojho majetku príliš nezaujíma.

“Až 80 percent našich sporiteľov je v garantovanom fonde a len pätina si sporí buď čiastočne, alebo úplne v akciovom fonde. Je to veľmi zlá správa vzhľadom na to, že priemerný vek sporiteľa je menej ako 40 rokov a dôchodkové sporenie je beh na dlhé trate,”

konštatuje predseda Predstavenstva Allianz SDSS Marián Kopecký.

Hlavným dôvodom je slabá informovanosť, ale aj nezáujem o naše dôchodkové úspory

“Väčšina ľudí až teraz zisťuje, že aj oni patrili k tej mase sporiteľov, ktorí boli v roku 2013 automaticky presunutí z negarantovaného fondu do garantovaného a až teraz s tým začínajú niečo robiť. To tempo je však pomalé,”

dopĺňa portfóliový manažér Allianz SDSS Miro Kotov.

Čo je to Dôchodkové poistenie?
Dôchodkové poistenie je na Slovensku jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Pred 1. januárom 2004 existovalo tzv. dôchodkové zabezpečenie ako súčasť tzv. sociálneho zabezpečenia. Výška dosiahnutia dôchodkového veku na Slovensku je 62 rokov.

Zároveň však pozoruje trend, keď si mladí ľudia, ktorí len vstupujú do 2. piliera, čoraz častejšie volia najmä akcie.

“Alokácia novovstupujúcich sporiteľov je väčšinou v pomere 80 percent úspor do akciového a 20 percent do dlhopisového fondu,”

hovorí M. Kotov.

zapisovať si výdavky

U mladších sporiteľov sa rizikovejšie investovanie očakáva Podľa M. Kopeckého sa sporitelia sami zbytočne oberajú o možnosť výrazne vyššieho zhodnotenia svojich úspor.

“Hoci akciový fond vykazuje vysokú volatilitu, z dlhodobého hľadiska dokáže zvyčajne dosiahnuť oveľa väčší výnos ako dlhopisové fondy. Práve pri takomto druhu sporenia, ako je 2. pilier, je pre mladších ľudí optimálne alokovať svoje úspory do akciových fondov,”

odporúča M. Kopecký.