Počet pracujúcich dôchodcov sa za posledné dva roky zvýšil o 33 tisíc

pracujúci dôchodca

Počet pracujúcich dôchodcov narastá. Len za posledné dva roky sa ich počet zvýšil z vyše 211 tisíc na vyše 244 tisíc. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej poisťovne.

Kým v máji 2016 pracovalo 211 103 starobných a invalidných dôchodcov, v minulom mesiaci, teda o dva roky neskôr, bol tento počet už 244 412. (V máji 2017 pracovalo 232 778 dôchodcov.) Znamená to, že za posledných 24 mesiacov sa počet pracujúcich dôchodcov zvýšil presne o 33 309.

Z 244 412 pracujúcich dôchodcov v máji 2018 bolo 145 520 poberateľov starobných dôchodkov a 98 892 invalidných dôchodkov. Najviac – 142 166 dôchodcov – pracovalo v máji v pozícii zamestnanec, 19 237 ako samostatne zárobkovo činná osoba a 67 353 dôchodcov pracovalo na dohodu.

dôležitosť sporenia na dôchodok

Od júla 2018 si dôchodcovia pracujúci na dohodu môžu uplatniť odvodovú úľavu, to znamená, že si môžu uplatniť výnimku, t. j. určiť si jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur.

Podrobnosti o práci na dohodu s odvodovou výnimkou pre dôchodcov sú uverejnené na webovej stránke v časti Dôchodca tu: Dôchodca-dohodár-odvodová úľava