Pracujúci dôchodca môže poberať nemocenské aj dôchodok, ak sa stal práceneschopným až po priznaní dôchodku

počet seniorov za volantom

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pracujúci dôchodca v riadnom pracovnom pomere alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba môže poberať súčasne dôchodok a nemocenskú dávku len vtedy, ak mal dôchodok priznaný ešte pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak mu Sociálna poisťovňa dôchodok (starobný alebo invalidný) prizná až v čase, keď už mu práceneschopnosť trvá, k súbehu výplaty nemocenskej dávky a dôchodkovej dávky dôjsť nemôže – Sociálna poisťovňa začne dôchodok vyplácať až po ukončení poberania nemocenskej dávky.

Pracujúci dôchodca poistné na nemocenské poistenie neplatí

Sociálna poisťovňa súčasne upozorňuje, že pri práci na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti) žiadny pracujúci dôchodca poistné na nemocenské poistenie od 1. 7. 2018 neplatí, preto mu pri práci na dohodu ani nemôže vzniknúť nárok na dávku nemocenské.