Slováci majú peniaze pod kontrolou

financie

Medzinárodný prieskum spoločnosti NN Group ukázal, že aj keď majú Slováci svoje financie pomerne dobre pod kontrolou, ich obavy o obsah peňaženky v budúcnosti sú vysoké, a to najmä u žien. Výber zložitejších finančných produktov však nepodceňujeme a snažíme sa o nich vedieť čo najviac.

NN Group v spolupráci s agentúrou GfK a holandskou Tilburg University uskutočnili prieskum v štrnástich krajinách Európy. Cieľom bolo zistiť, ako ich obyvatelia vnímajú svoju finančnú budúcnosť a ako pristupujú k jej plánovaniu. Slováci dosiahli zaujímavé výsledky:

„Ukázalo sa, že k financiám pristupujeme rozumne a rozhodnutia, ktoré robíme, sú dobré pre stabilitu našej finančnej budúcnosti,“

hovorí Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne a dôchodkových spoločností.

 

V porovnaní s inými európskymi štátmi sa Slovensko umiestnilo na výbornom 4. mieste za Holandskom, Luxemburskom a Nemeckom.

„No na druhej strane sme sa prepadli v rebríčku merajúcom náš osobný pocit kontroly nad finančnou budúcnosťou a skončili sme na predposlednom mieste. Veľkej časti Slovákov totiž chýba dôvera vo vlastné finančné rozhodnutia.“

Sporenie a poistenie – dva piliere stabilnej finančnej budúcnosti

Základom rozumného riadenia financií a finančnej stability do budúcnosti je sporenie. Pravidelne by sme si mali odkladať zhruba 10 % z príjmu a sporenie by sa malo stať bežnou súčasťou našich výdavkov.

„Rovnako, ako sporenie, je pri plánovaní finančnej budúcnosti dôležité myslieť i na životné riziká, ktoré môžu našu finančnú stabilitu narušiť a spôsoby, ako sa pred nimi chrániť. Tu zohráva významnú úlohu poistenie. Poistiť si zdravie a majetok je jedným z finančne najzodpovednejších rozhodnutí, ktoré môžeme urobiť. Samozrejme, nikto z nás nechce, aby sa mu prihodila nepríjemná udalosť. No keď sa to stane, je lepšie byť poistený a chrániť si aj takto celoživotné úspory,“

radí generálny riaditeľ NN Slovensko.

Ako si vybrať kvalitný produkt?

Pozitívnou správou je, že pri výbere životného poistenia a iných zložitejších finančných produktov nenechávame veci na náhodu a snažíme sa zistiť čo najviac informácií. Podľa prieskumu NN Group prevažne takto postupuje 80 % Slovákov, kým napríklad v Poľsku je to len 66 % ľudí. Množstvo informácií, žiaľ, automaticky neznamená, že si človek vyberie to najlepšie.

Životné poistenie je komplikovaný produkt a je dobré, ak sa vždy poradíme s finančným agentom, ktorý sa v tejto oblasti vyzná.

„Pýtajte sa aj na veci, ktoré sa z bežných letákov či na internete nedočítate. Máte tak vyššiu šancu, že si vyberiete správny produkt v spoločnosti, ktorá vám bude spoľahlivým partnerom,“

odporúča Brudňák.

Zistite si napríklad, akú má mieru plnenia, teda akú časť nahlásených poistných udalostí poisťovňa reálne uzná a vyplatí. To vypovie mnoho o jej spoľahlivosti. Pri závažných poistných udalostiach, akými sú smrť, invalidita či kritické choroby, by podľa Brudňáka mala byť v každej dobrej poisťovni miera plnenia aspoň 97 %.

O kvalite poistenia môže veľa naznačiť už samotný proces uzatvárania zmluvy

Životná poistka uzatvorená prirýchlo, len na základe čestného prehlásenia o zdravotnom stave, môže v budúcnosti spôsobiť klientovi komplikácie pri žiadosti o poistné plnenie. Čím viac podkladov od vás poisťovňa žiada na začiatku, vrátane lekárskych správ, tým máte väčšiu istotu, že poistné plnenie prebehne hladko.

Čo sú to peniaze?
Peniaze (hovorovo: peniaz, koruny, money, hovorovo expresívne: fuky, fuk, groše, grošík, hovorovo trochu expresívne: financie, obeživo, žartovne: dudky, v subštandarde či slangu: prachy, many, šupy, dengi, dengy, love, lóve, chechtáky) z ekonomického hľadiska sú čokoľvek, čo slúži (najmä) ako všeobecne akceptovaný výmenný prostriedok (teda prostriedok výmeny tovarov a služieb za iné tovary a služby) a zúčtovacia jednotka (teda meradlo cien); peniaze z právneho hľadiska sú (najmä) zákonné platidlo.

Nie je totiž nič horšie ako zistenie, že vaša poistka vás nechráni, lebo ste zabudli v zdravotnom dotazníku uviesť ochorenie, ktorým ste prešli v mladosti. NN Životná poisťovňa vypláca svojich poistencov vo viac ako 90 % prípadov do 5 pracovných dní od predloženia potrebných dokladov.

„U nás nečakáte v neistote. Môžete rýchlo narábať s vyplatenými peniazmi a sústrediť sa na riešenie zdravotného problému,“

hovorí Brudňák.

zapisovať si výdavky

Legislatíva pritom dáva poisťovniam na vyplatenie až mesiac a pol. Pomerne častou chybou je aj prílišná orientácia na cenu, bez zohľadnenia rozdielov v obsahu poistenia. Príkladom môžu byť kritické choroby, ktoré patria k najčastejšie poisťovaným rizikám.

„Množstvo kritických chorôb sa v jednotlivých poisťovniach výrazne líši a je rozdiel, či ich vaša poisťovňa kryje dvadsať alebo takmer sedemdesiat. Cenová odlišnosť pritom vôbec nemusí byť veľká,“

vysvetľuje Brudňák.

Mužom a viac vzdelaným to ide lepšie

Či už ide o poistenie alebo iné finančné rozhodnutia, prieskum NN Group ukázal, že istejšie sa v tejto sfére cítia muži. Väčšia časť z nich (54 %) sa prikláňa k tomu, že finančnú budúcnosť má pod kontrolou, zatiaľ čo rovnaký názor má len 43 % žien. Naopak, takmer pätina žien (19 %) má jednoznačne problém vyjsť zo svojho príjmu. Takýto zásadný postoj však zastáva len 8 % silnejšieho pohlavia.

Preukázalo sa tiež, že významnú úlohu vo finančnom správaní má vzdelanie. Približne polovica Slovákov s vysokoškolským vzdelaním je presvedčená, že finančnú budúcnosť má pod kontrolou, a zároveň realizuje finančné rozhodnutia, ktoré tento cieľ reálne napĺňajú.

Medzi stredoškolákmi je takýchto ľudí len tretina a v skupine s najnižším vzdelaním dokonca menej než 15 %. Naopak, 57 % ľudí s najnižším vzdelaním má oprávnené obavy o svoju finančnú budúcnosť, zatiaľ čo medzi vysokoškolákmi je ich len 19 %.