Slováci si stále nedostatočne uvedomujú dôležitosť III. piliera

sporenie na dôchodok

„Naša vláda dnes  vie, že dôchodkový systém nie je dlhodobo udržateľný a ľudia by si mali vytvárať vlastné zdroje na dôchodok. Musia byť, a postupne aj sú, finančne vzdelanejšími a zodpovednejšími. Stále to však nie je dostatočné,“

hovorí Martin Višňovský, prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností a člen predstavenstva NN Tatry – Sympatia.

Od nepamäti počúvame o solventných dôchodcoch zo západných krajín, ktorí môžu vďaka vysokým dôchodkom bezstarostne oddychovať a cestovať po celom svete. Pokojnú starobu bez väčších finančných komplikácií si však môžeme zabezpečiť i my.

Bohužiaľ, priemerný Slovák začína premýšľať nad dôchodkom až v strednom veku, kým Nemec je k dlhodobému sporeniu vedený od malička. Nazýva sa to finančná gramotnosť, ktorú Ministerstvo školstva SR definuje ako

„schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.“*

Dôchodkové sporenie nie je šikovný marketingový ťah finančných inštitúcií. Predstavuje logiku, ktorú v sebe skrýva slovenský dôchodkový systém a jeho perspektíva vzhľadom na niekoľko dôležitých faktorov.

Dobrým príkladom je pôrodnosť, ktorá bude podľa štatistík a odhadov naďalej klesať. To spôsobí, že súčasný systém nebude v budúcnosti schopný zabezpečiť ľuďom v penzijnom veku dostatočný dôchodok. Týka sa to najmä tých občanov, ktorí sú dnes v produktívnom veku, tzv. generácia mileniálov.

Podľa prieskumu, ktorý začiatkom tohto roka zrealizovala agentúra NMS Media Research na vzorke 1 149 respondentov, je finančná gramotnosť slovenských mileniálov nízka a na dôchodok veľmi nemyslia. Výsledky odhalili tieto skutočnosti.

dôchodkové fondy

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) založených:

  • 10 % mladších mileniálov (15 25 rokov),
  • 30 % starších milenálov (26 35 rokov)
  • 26 % príslušníkov generácie X (36 55 rokov).

Doplnkové dôchodkové sporenie od NN TatrySympatia ponúka sporiteľom na výber až 4 fondy:

  • Konzervatívny,
  • Vyvážený,
  • Rastový,
  • Indexový.

NN Tatry – Sympatia od júla 2018 vo svojom portfóliu ako jediná DDS na slovenskom trhu doplnkového dôchodkového sporenia aj indexový fond, ktorý momentálne patrí v rámci DDS k tým najrizikovejším a je vhodný najmä pre mladých ľudí s menšou averziou voči riziku.